Ik zoek een basisschool

Op de Eshorst geven we in 13 groepen, aan circa 300 leerlingen, kwalitatief goed onderwijs. We doen dit vanuit een heldere missie en visie met daarbij horende kernwaarden. Daltononderwijs is de basis van alles wat we doen. 

In alle groepen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. We hebben aandacht voor kinderen die het lastig vinden om zich de stof eigen te maken, kinderen die gemiddeld scoren en kinderen die makkelijk leren en extra aanbod nodig hebben. Ook is er veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Pas als een kind gelukkig is, zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, komt het tot leren. 

In de groepen 1 en 2 werken we in combinatiegroepen. Vanuit spel en gerichte taken werken we aan doelen om kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daarnaast is er veel ruimte voor spelend, ontdekkend en thematisch werken. Rekenen wordt veelal in circuitvorm met behulp van materialen en spel aangeboden. Op deze manier werken we langzaamaan toe naar een schoolse houding voor de volgende jaren.

De kinderen hebben na acht jaar basisonderwijs voldoende bagage meegekregen om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. 

Voor een uitgebreide beschrijving van waar we voor staan verwijzen wij u graag naar de submenu's en naar onze kindcentrumgids. 

Als dit de eerste kennismaking is met Kindcentrum de Eshorst, dan nodigen we u van harte uit voor een vrijblijvend bezoek aan ons kindcentrum. Graag vertellen we u persoonlijk waar we voor staan en hoe we werken. Tijdens dit bezoek kunt u zelf de sfeer proeven en uw vragen voorleggen aan de directie of een van de leerkrachten.