Kinderdagopvang

Veilig, vertrouwd, uitdagend en leuk!

Binnen kindcentrum de Eshorst bieden wij in een veilige omgeving, vertrouwde kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een eigen knusse groepsruimte met aparte buitenruimte verzorgen onze vaste pedagogisch medewerkers op professionele wijze de kinderdagopvang, vijf dagen in de week van 7 tot 19 uur. U kunt op Kindcentrum de Eshorst terecht voor kinderdagopvang én buitenschoolse opvang op zowel structurele als flexibele en incidentele basis.

Onze kijk op kinderopvang
- Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen.
- Wij hanteren daarom voor de jongere kinderen het ritme van thuis.
- Voor de peuters werken we met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen.
- Onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen.
- Ons aanbod is er op gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen.
- Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele oudere broertjes/zusjes.
- Dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen. 

Ons aanbod op de Eshorst
- We werken met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters;
- Daarnaast organiseren we voor de peuters dagelijks ‘Peuterpret’, activiteiten op het gebied van natuur, spel, muziek, gym, creatief, koken en meer;
- We bieden wekelijks Peutergym aan; een van onze medewerkers zijn bevoegd gymdocent;
- We gaan iedere dag naar buiten, lekker spelen, wandelen en de natuur ontdekken;
- Buiten slapen blijkt voor kinderen heel gezond te zijn, wij hebben speciale slaaphuisjes waarin dat kan;
- Als de kinderen bijna vier worden en ook op de Eshorst naar school gaan, maken we in overleg met de ouders individuele wen-afspraken met de leerkracht van de groep;
- Sommige kinderen zijn er aan toe om al wat eerder eens met de kleuters mee te doen, dat kan;
- Voor andere kleuters is groep 1 nog wel eens vermoeiend of druk, dan kunnen ze in overleg ook nog best eens een keertje ‘spelen’ op de vertrouwde groep van het kinderdagverblijf;
- We informeren de ouders via het digitale ouderportaal 'Social Schools' over de belevenissen van hun kinderen op de Eshorst.

De voordelen van de kinderopvang binnen ons kindcentrum zijn
- Alle kinderen uit één gezin kunnen op één locatie terecht voor onderwijs en opvang;
- De kinderen verblijven gedurende de dag in dezelfde vertrouwde omgeving met hetzelfde pedagogisch klimaat;
- De combinatie van de expertise uit het onderwijs- en opvangteam zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van onderwijstijd en vrije tijd;
- De mogelijkheid om aan dagelijks variërende activiteiten mee te doen om de vrije tijd op creatieve, sportieve, actieve wijze in te kunnen vullen;
- Een soepele overgang naar de basisschool voor kinderen die vier worden, omdat ze de locatie al kennen en er individuele wen-afspraken kunnen worden gemaakt;
- Extra services om ouders te faciliteren bij het combineren van werk- en zorgtaken.