Oudercommissie

De OC is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van verschillende groepen zitting hebben.Ouders hebben inspraak in de gang van zaken rond de kinderopvang op het kindcentrum en namens de ouders geeft de OC advies.

Vanuit de OC kan een ouder zitting nemen in de COC, Centrale oudercommissie, van CKC Drenthe Kinderopvang. De leden van de COC, overleggen met de directeur kinderopvang en adviseert over beleid dat organisatiebreed wordt ingevoerd.

Nieuwe ouders kunnen zich aanmelden voor de OC, zij kunnen contact opnemen met de voorzitter van de oudercommissie van de locatie: oc.deeshorst@ckcdrenthe.nl. 
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u ook mailen naar het algemene mailadres oc.deeshorst@ckcdrenthe.nl.