Bibliotheek op school

Met 15 minuten lezen per dag... lees je 1 miljoen woorden per jaar...
en kan de woordenschat groeien met ca. 1.000 woorden per jaar...

Ons kindcentrum doet mee aan het project ‘de Bibliotheek op school’. 'De Bibliotheek op school' betekent samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen. Meer informatie over 'de Bibliotheek op school’ kunt u vinden op http://www.debibliotheekopschool.nl

Op ons kindcentrum besteden we dagelijks aandacht aan technisch, begrijpend lezen en leesbevordering. Hiervoor maken we o.a. gebruik van onze eigen bibliotheek, waarin bieb-ouders een grote rol spelen. Dankzij hen is het mogelijk dat onze leerlingen boeken kunnen lezen uit onze ruime collectie boeken. Ook doet het kindcentrum mee aan allerlei leesbevorderingsprojecten vanuit de bibliotheek (zie http://www.doorgaandeleeslijn.nlvoor meer informatie over leesbevorderingsprojecten).

Jaarlijks vullen leerkrachten en leerlingen de Monitor van 'de Bibliotheek op School' in. Dit is een digitale vragenlijst die inzicht geeft over o.a. het lees-en leengedrag van de leerlingen en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten. De leescoördinator van ons kindcentrum stelt n.a.v. deze gegevens een leesplan op met acties en doelen om zo het leesklimaat op het kindcentrum nog verder te verbeteren. Dit gaat in samenwerking met de leesconsulent van 'de Bibliotheek op school'.

Bibliotheek op school
'De Bibliotheek op school' is méér dan alleen wat kasten met boeken. Kindcentrum en Bibliotheek zetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in het kindcentrum. Want een kind dat graag en goed leest, is een taalvaardig kind en dat komt zijn/haar leerprestaties ten goede. Met 'de Bibliotheek op school' werken kindcentrum en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Lid van de Bibliotheek
Naast het lenen van boeken op het kindcentrum, is het natuurlijk ook mogelijk om boeken te lenen bij de Bibliotheek. Tot 19 jaar is het lidmaatschap bij de Bibliotheek gratis.

SchoolWise
Eén van de pijlers van 'de Bibliotheek op school' is dat het kindcentrum de beschikking krijgt over een rijke leesomgeving.

Met SchoolWise beschikken we over een digitaal portaal waarmee wij toegang hebben tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van het kindcentrum, de lokale Bibliotheek en digitale bronnen. Door kinderen met SchoolWise te laten werken, wordt mediawijsheid gestimuleerd.

Het portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op de link hieronder:

SchoolWise