Ouderraad

Wilt u ons mailen? Dan kan! Stuur uw mail naar: or.deeshorst@ckcdrenthe.nl

Algemene informatie over de ouderraad

De ouderraad heeft tot taak het schoolteam te ondersteunen in schoolactiviteiten (en bijzondere dagen), waardoor het kind extra kan genieten van de tijd die doorgebracht wordt op school. De activiteiten waarbij de ouderraad ondersteunt zijn onder andere:

- Edukans acties
- Sint-Maarten 
- Sinterklaasfeest
- Kerstviering
- Techniekochtend
- Koningsspelen
- Groot Project
- Afsluiting
- Schoolreisjes van de groepen 1 t/m 6
- Afscheidsfeest groep 8
- Laatste schooldag
- Contact met leerlingenraad

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor elk kind dat de school bezoekt. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de activiteiten die de ouderraad helpt te organiseren, schroom dan niet en laat het één van onze leden weten, zodat dit in de eerstvolgende vergadering kan worden besproken. 

Verder behoort tot het takenpakket van de Ouderraad: 

  • Advies geven aan de medezeggenschapsraad of aan de directie van de school over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
  • Bijdragen aan een goede samenwerking tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school.
  • Het verzorgen van informatie aan de ouders.
  • Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met de school.

Om dit alles te bewerkstelligen vergadert de ouderraad zes keer per jaar.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders (+/- 10 pers.) en 2 teamleden, momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende personen:

Mevr. Wilma Beugel, voorzitter
Mevr. Ilona Klein, secretaris
Dhr. Reinhard Feiken, penningmeester
Dhr. Vincent Bremer
Mevr. Helwie Jager
Dhr. Wietse de Jong
Mevr. Heleen Luürsen
Mevr. Fabienne Muit
Mevr. Marjan van Nieuwenhoven
Mevr. Maxim Overdijk
Mevr. Anja Schans
Mevr. Mariët Winsingh

Namens het team: Heleen Hut

Namens de directie: Tineke de Jager, Directeur

Men is lid van de ouderraad voor de duur van ongeveer drie jaar.
Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen door een mail te sturen aan or.deeshorst@ckcdrenthe.nl of één van de leden hierover te berichten.