Ouderraad

Wilt u ons mailen? Dan kan! Stuur uw mail naar: or.deeshorst@ckcdrenthe.nl

Algemene informatie over de ouderraad
De ouderraad heeft tot taak het schoolteam te ondersteunen in schoolactiviteiten (en bijzondere dagen), waardoor het kind extra kan genieten van de tijd die doorgebracht wordt op school. De activiteiten waarbij de ouderraad ondersteunt zijn onder andere:
- Edukans acties
- Sint-Maarten 
- Sinterklaasfeest
- Kerstviering
- Techniekochtend
- Koningsspelen
- Groot Project-afsluiting
- Schoolreisjes van de groepen 1 t/m 6
- Afscheidsfeest groep 8
- Laatste schooldag
- Contact met leerlingenraad

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor elk kind dat de school bezoekt. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de activiteiten die de ouderraad helpt te organiseren, schroom dan niet en laat het één van onze leden weten, zodat dit in de eerstvolgende vergadering kan worden besproken. 

Verder behoort tot het takenpakket van de Ouderraad: 
- Advies geven aan de medezeggenschapsraad of aan de directie van de school over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
- Bijdragen aan een goede samenwerking tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school.
- Het verzorgen van informatie aan de ouders.
- Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met de school.

Om dit alles te bewerkstelligen vergadert de ouderraad zes keer per jaar.
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders (+/- 10 pers.) en 2 teamleden, momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende personen:
Herman Schuur (voorzitter)
Reinhard Feiken (penningmeester)
Jantiene Boer-Top (secretaris)
Vincent Bremer (contactpersoon leerlingenraad)
Ronny Koeling (contactpersoon leerlingenraad)
Jolanda Oldenbeuving
Sara Hollander
Arjan Feddes
Mirjam Boers
Cynthia Jansen
Namens het team: Kirsten Broekhuizen en Annet Zwiep.

Men is lid van de ouderraad voor de duur van ongeveer drie jaar.
Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen door een mail te sturen aan or.deeshorst@ckcdrenthe.nl of één van de leden hierover te berichten.