Missie en visie

Onze missie en visie is het fundament voor als ons handelen binnen het kindcentrum. Het zijn de waarden en de identiteit waar we voor staan. Een missie is kort, bondig, duidelijk en krachtig.

De missie van Kindcentrum de Eshorst:
Wij maken onderwijs en opvang beter en uitdagender.

Kindcentrum de Eshorst is een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar waar onderwijs en opvang samen werken aan de ontwikkeling van kinderen.
De visie van kindcentrum de Eshorst: 

  • Allereerst stimuleren wij kinderen om zich élke dag verder te ontwikkelen door hen een positieve benadering, veiligheid, respect en geborgenheid te bieden. Alleen dan durven ze zichzelf te zijn, zullen ze groeien in hun zelfvertrouwen, worden ze leergierig, nieuwsgierig, ondernemend en weerbaar;
  • Wij willen er aan bijdragen dat kinderen als ‘mensen zonder vrees’ hun rol in de maatschappij gaan innemen. Wij werken naast kennisontwikkeling ook aan het ontwikkelen van vaardigheden die er voor zorgen dat de kinderen zich voorbereiden op de maatschappij van de toekomst; 
  • We helpen kinderen met behulp van de kernwaarden van Dalton om zelfstandige, verantwoordelijke, autonome, effectieve, reflectieve mensen te worden;
  • We bepalen ons aanbod vanuit kansen en mogelijkheden.

    In het schooljaar 2020- 2021 zal het team nogmaals kritisch kijken naar de missie, visie en daarop aansluitend naar het onderwijsaanbod en de manier waarop we kinderen volgen.