Missie en visie

Kindcentrum de Eshorst is een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar waar onderwijs en opvang samen werken aan de ontwikkeling van kinderen. Onze missie en visie is het fundament voor al ons handelen binnen het kindcentrum. Het zijn de waarden en de identiteit waar we voor staan.

De missie van Kindcentrum de Eshorst
Wij willen een kindcentrum zijn met een kwalitatief goed aanbod, waarbij kinderen gezien worden door een betrokken en bevlogen team, dat vanuit een Christelijke identiteit de kinderen laat groeien.   

Op de Eshorst leer je vliegen!  

De visie van kindcentrum de Eshorst

In veiligheid en vertrouwen werken we samen aan een fijn leer- en leefklimaat waarin we jou zien met jouw eigen talenten. We geven jou de ruimte om te groeien. Vanuit de Dalton-kernwaarden ontwikkel je lef, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je volgt een doorgaande leer- en ontwikkellijn in opvang en onderwijs vanuit een kwalitatief goed, uitdagend en gevarieerd aanbod.   

Kernwaarden

Kindcentrum de Eshorst is een Dalton kindcentrum. De keuze voor Daltononderwijs dateert al uit de begin jaren negentig van de vorige eeuw. In november 2018 zijn wij een officieel Dalton Kindcentrum geworden. Hiermee zijn we het eerste Dalton kindcentrum van Noord-Nederland.   

Ieder kind is uniek en heeft talenten en wij mogen hen helpen in de ontwikkeling naar zelfstandig functionerende volwassenen. Ze moeten onder woorden kunnen brengen waarom ze tot bepaalde keuzes zijn gekomen. In de daltonvisie onderwijs en opvoeden spelen de volgende kernwaarden een belangrijke rol: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie.  Als Eshorstteam voegen wij de volgende kernwaarden hieraan toe: groei, vertrouwen, enthousiasme, veiligheid en kwaliteit.