Overige documenten

Op de Eshorst staan we voor goed onderwijs en we willen daarover ook graag verantwoording afleggen. Dit doen we aan de Raad van Toezicht van CKC Drenthe, het College van Bestuur van CKC Drenthe, aan de Inspectie van het Onderwijs, aan de Medezeggenschapsraad én aan de ouders. Daarom hebben we een aantal van deze documenten opgenomen op onze website. U vindt ze in het rijtje hieronder. 
Ook andere informatieve documenten vindt u hieronder.

Aanmelding, toelating en weigering
Time-out, schorsing en verwijdering