Identiteit

De Eshorst is een christelijk kindcentrum. Iedere dag opnieuw proberen we met elkaar om te gaan en te leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Dat betekent dat we er samen voor willen zorgen dat de wereld voor alle mensen leefbaar is en blijft. Het ‘christelijk-kindcentrum-zijn’ mag niet beperkt blijven tot godsdienstonderwijs en tot onze paas- en/of kerstvieringen. De kinderen moeten naar onze mening de verhalen rond en uit de Bijbel gaan ‘beleven’. De verhalen moeten hen iets te zeggen hebben en betekenis voor hen krijgen. Op deze manier hopen we dat ze de gebeden, de liederen en de verhalen in de rest van hun leven, en dus ook in hun schoolleven, kunnen vertalen naar vandaag en er een positieve inhoud aan kunnen geven.

We weten dat er verschillen zijn in de geloofsbeleving tussen mensen en dus ook tussen onze ouders/verzorgers en tussen onze collega’s. Maar ons uitgangspunt is en blijft datgene wat ons bindt en niet datgene wat ons scheidt: leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

Na het voorgaande is het wel duidelijk, denken we, dat ook ouders/verzorgers die geen christelijke achtergrond hebben, van harte welkom zijn bij ons op de Eshorst. Uiteraard verwachten we wel, dat zij onze uitgangspunten respecteren.

Normen en waarden
Een samenleving zonder normen en waarden vervaagt volgens ons tot een onmenselijke samenleving zijn. Daarom willen we de kinderen normen en waarden meegeven die waarde- én waardenvol zijn:

  • vloek niet en gebruik geen grove woorden;
  • toon waardering en respect voor je medemens;
  • behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden;
  • doe wat je beloofd hebt, lieg dus niet;
  • laat een ander in zijn waarde, oordeel of veroordeel niet;
  • iedereen moet zich veilig kunnen voelen. We tolereren niet dat er gepest wordt of dat er negatieve opmerkingen over wie of wat dan ook worden gemaakt.

We vinden dat kinderen op deze manier leren (nu en later) een positieve bijdrage te leveren aan een samenleving, waarin iedereen meetelt, zich geaccepteerd en gerespecteerd weet.