Identiteit

De Eshorst is een christelijk kindcentrum. Dat betekent dat we er samen voor willen zorgen dat de wereld voor alle mensen leefbaar is en blijft. De kinderen moeten naar onze mening de verhalen rond en uit de Bijbel gaan ‘beleven’. De verhalen moeten hen iets te zeggen hebben en betekenis voor hen krijgen. Op deze manier hopen we dat ze de gebeden, de liederen en de verhalen in de rest van hun leven, en dus ook in hun schoolleven, kunnen vertalen naar vandaag en er een positieve inhoud aan kunnen geven.

Normen en waarden
Ongeacht achtergrond of religie: elk kind welkom op ons kindcentrum.

Daarom willen we de kinderen normen en waarden meegeven die waarde- én waardenvol zijn:

  • praten met elkaar zonder vloeken of grof taalgebruik;
  • toon waardering en respect voor je medemens;
  • behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden;
  • doe wat je beloofd hebt;
  • laat een ander in zijn waarde;
  • iedereen moet zich veilig kunnen voelen. We tolereren niet dat er gepest wordt of dat er negatieve opmerkingen over wie of wat dan ook worden gemaakt.

We vinden dat kinderen op deze manier leren (nu en later) een positieve bijdrage te leveren aan een samenleving, waarin iedereen meetelt, zich geaccepteerd en gerespecteerd weet.