Over de Eshorst

Onderwijs en opvang maken we samen

Kindcentrum de Eshorst is een kindcentrum gelegen aan de prachtige Esweg in het dorp Beilen. Onderwijs en opvang onder één dak, met één team en één directie.

De naam De Eshorst komt van horst. Een horst is het nest van een adelaar. Zoals adelaars hun jongen beschermen en ze zelfs dragen op hun vleugels als ze bij hun eerste vliegpogingen dreigen neer te storten, zo wil ons kindcentrum een veilig huis zijn voor de kinderen. Het kunstwerk voor het kindcentrum beeldt dit uit.Voeg hierbij dat het kindcentrum aan de Esweg staat, de weg die over de vroegere 'Es' werd aangelegd, dan zal het niemand verbazen dat gekozen werd voor de naam 'De Eshorst'.

Op de Eshorst gaan we uit van 'samen', een van onze Daltonkernwaarden. We vinden daarom de samenwerking van het team met ouders van groot belang. Door samen te werken en te praten geven we kinderen de kans om optimaal te ontwikkelen. Om deze reden is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met ouders. Naast de geplande contactmomenten kunt u via Social Schools een bericht naar de leerkracht of pedagogisch medewerker sturen, wanneer u graag een afspraak wilt maken.
Naast oudercontacten over de kinderen, vinden we het ook belangrijk dat ouders met ons meedenken om het onderwijs, de opvang en de daarbij horende activiteiten optimaal uit te voeren. Hiernaast kunt u lezen welke organen we hiervoor gebruiken.