PCM - Process Communication Model

Hoe kan ik elk kind in mijn klas bereiken?

Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. Kinderen moeten zich op school veilig en op hun gemak voelen.

Als leerkracht willen we contact maken met elke leerling in onze klas. Want als iedereen meedoet, krijgen we samen zoveel meer voor elkaar. Termen als ‘passend onderwijs’ en ‘optimale ontwikkelingsmogelijkheden’ zijn prachtig. Maar wat vraagt dat van ons als leerkracht en van ons als team?

Het team van de Eshorst heeft, naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen en vragen, enkele jaren geleden bewust gekozen om volledig te worden nageschoold in PCM - Proces Communication Model. Tijdens de vele trainings(mid)dagen kregen we praktische handvatten aangereikt om écht contact met álle kinderen te kunnen maken. Want als we dat ene kind bereiken, bereiken we ze allemaal. We zijn ons bewust geworden van onze invloed op communicatie, in de klas, in het team, in ons kindcentrum. We leerden negatief gedrag te begrijpen en om te zetten in positieve interacties, waardoor een aangename leeromgeving ontstaat.

Van de website van PCM - Process Communication Model haalden we de volgende tekst : PCM biedt een betrouwbare en gevalideerde methode om persoonlijkheidsstructuren bij kinderen en volwassenen te kunnen identificeren en te begrijpen. Het geeft inzicht in de invloed van persoonlijkheidsstructuren op gedrag en de dynamiek van communicatie. Gebaseerd op wetenschappelijk bekroond onderzoek, wordt PCM wereldwijd onderzocht en toegepast op het gebied van o.a. onderwijs en persoonlijke relaties. PCM geeft inzicht in de achtergrond en oorzaken van stressgedrag. Ieder kind en ieder persoonlijkheidstype reageert op een eigen manier op stressfactoren. Dit stressgedrag is voorspelbaar en PCM biedt concrete handvatten om gerichte en waardevolle interventies te doen in de samenwerking met anderen en bij jezelf. Het resultaat is prettiger en succesvoller communiceren en samenwerken. Wilt u meer weten, zie: http://processcommunication.nl/